Menu

Mazowiecka droga

Gdzie zaprowadzi? W ciekawe, znane i nieznane miejsca. Zapraszam!

Wola Pękoszewska

mazowieckadroga

Wola Pękoszewska – dwór wraz z majątkiem na początku XIX w. przeszedł w posiadanie Krasińskich z Radziejowic, a następnie został kupiony 19 stycznia 1826 r. przez generała Franciszka Borgiasza Górskiego.

Górscy herbu Bożawola władali następnie tym majątkiem aż do 17 stycznia 1945 r. (niektórzy z nich pochowani są na cmentarzu w Jeruzalu), kiedy zostali z niego wyrzuceni i wywłaszczeni na mocy dekretu o reformie rolnej. Dwór służył jako budynek szkoły. W sierpniu 2006 r. został odkupiony przez córkę ostatniego właściciela, wraz z mężem.

W latach gdy dwór znajdował się we władaniu Górskich gośćmi byli w nim między innymi Henryk Sienkiewicz, Józef Chełmoński. Dwór składa się z trzech części: najstarszej, parterowej – drewnianej oszalowanej, dwupiętrowej murowanej przybudówki-skrzydła z końca XIX w. oraz murowanej piętrowej części frontowej z portykiem wgłębnym, wspartym na 4 jońskich kolumnach, dźwigających neobarokowe zwieńczenie rzeźbiarskie z kartuszami herbowymi, w których niegdyś znajdowały się herby Bożawola i Szembek, skute następnie w czasach powojennych. Pod kartuszami wykuty w piaskowcu napis z wiersza Jana Kochanowskiego: „Ja Panie niechaj mieszkam w tem gnieździe ojczystem, a Ty mnie zdrowiem obdarz i sumieniem czystem”, który w 1923 r. umieścił Antoni Górski wraz z żoną Anną z hr. Szembeków.

W 2008 r. odbył się w dworze zjazd rodzinny Górskich h. Bożawola - potomków generała Franciszka.

 

 

 

Oficyny dworskie i zabudowania folwarczne.

 

 

 

© Mazowiecka droga
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci